ฉลองเปิดกิจการ  

จำนวนห้อง

ชื่อห้อง

รายเดือน

รายวัน

7

พรีเมี่ยม

8,500 .

650 .

12

ซุปเปอร์พรีเมี่ยม

9 ,500.

750 .

3
เอ็กตร้าพรีเมี่ยม
11,500. 850 .

เตรียงเสริม 250บาท/วันเสริมได้เฉพาะห้อง ซุปเปอร์พรีเมี่ยม,เอ็กตร้าพรีเมี่ยม